За връзка :

Какво ще научите от курса

Събиране и съхранение на данни за всяка употреба на пестициди, съгласно Закона за защита на растенията
Подаване на информация за всички инциденти, свързани с пестициди или предполагаеми такива от всички видове здравни заведения
Специфични изисквания по отношение на използването на пестициди на територията на Националната Екологична Мрежа
Извършване на необходимите спешни действия за защита здравето на хората и на околната среда
Извършване на необходимите спешни действия за защита здравето на хората и на околната среда
Използване на оборудването за прилагане на продукти за растителна защита и неговата поддръжка
Най- добри практики за опазване на водите от замърсяване
Точно спазване на процедурите за подготовка за работа на оборудването за прилагане на продукти за растителна защита
Подходите, основани на риска, които вземат предвид местните променливи характеристики на добива на вода, като климат, почви, видове култури и релеф
Действащо законодателство относно продуктите за растителна защита и тяхната употреба

Курс за растителна защита – продължителност и форма на обучение за към 2021 г.:

Най-вероятно ви се налага да преминете задължителния курс по растителна защита на основание чл. 83 на БАБХ. Правилно сте се информирали. Ние ще Ви помогнем това да стане възможно най-лесно и бързо!

Сертификат за растителна защита за продукти от професионална категория на употреба се изисква на всеки, който използва или търгува с препарати от този вид. За да консултирате, продавате или купувате препарати от тази категория, сте длъжни да притежавате този документ след успешно преминат курс. Занятието е от изключително важно значение и не ви съветваме да го пренебрегвате, тъй като санкциите за употреба и търговия на препарати без такъв сертификат са солени, но за тях ще научите по-долу в описанието.

ВНИМАНИЕ: Предвид епидемичната обстановка в страната през 2020/2021 година свързана с COVID – 19, КВАЛИФИКАТОР.БГ използва всички регламентирани възможности за качественото и отговорно провеждане на дистанционно обучение по растителна защита.

Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба се провежда под дистанционна и присъствена форма. Най-предпочитаната форма на обучение си остава дистанционната, тъй като не всеки може да отдели време за присъствена. Продължителността на курса е 30 часа по изискванията на чл. 83 на БАБХ. и НАПОО. След преминаване на курса за растителна защита се издава сертификат за завършен курс. Лицата, притежаващи сертификат по чл. 83 се вписват в регистъра на БАБХ. С издадения сертификат имате право да извършвате биологични изпитвания, да търгувате с препарати за растителна защита и да ги прилагате.

За повече информация и бързо записване – 0885 556 672

За кой е важно да притежава сертификат по чл. 83?

Обучението дава сертификат, който е важен за дистрибутори, консултанти и професионални потребители. Бенефициенти, които се занимават с полевъдство, растениевъдство и трайни насаждения са задължени да притежават такъв сертификат за прилагане на препарати по време на работа. Стопани, които отглеждат трайни насаждения и разчитат на финансова помощ по националната програма за контрол на вредителите през зимния и пролетния период. Вижте сроковете за прием на заявления за контрол на вредителите по трайните насаждения за 2021 г. За потребители с образование агрономство не е необходимо преминаване на обучение за растителна защита.

ВНИМАНИЕ: Препарати за растителна защита от професионална категория на употреба се продават единствено на хора, които имат Сертификат по чл. 83.

Какви са санкциите за лица и фирми, които не притежават сертификат по чл. 83, а боравят с препарати за растителна защита към 2021 г.?

 • На потребителите, прилагащи средства за растителна защита от професионална категория на употреба, без преминато обучение и сертификат по чл. 83 се налага парична санкция от 400 до 1400 лв. В случай че нарушенията са констатирани при  юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 800 до 2600 лв.
 • Търговци и дистрибутори на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба, които продават на лица без сертификат по чл. 83 се глобяват от 500 до 2500 лв. На юридически лица и еднолични търговци, които не упражняват дейност законно, се налага имуществена санкция от 1000 до 4000 лв.
 • Прилагащите биологично изпитване на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба, без наличие на сертификат по чл. 83 се наказват с глоба от 1000 до 2000 лв. За юридически лица и еднолични търговци, се налага имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.

Списък на разрешените препарати за растителна защита към 2021 г. от БАБХ:

 • Фунгициди
 • Инсектициди
 • Акарициди
 • Нематоциди

Списък с продукти за растителна защита, на които активните вещeства са в приложение ІІ на регламент (ЕО) № 889/2008 към 2021 г.

 • Родентициди
 • Лимациди
 • Репеленти
 • Феромони
 • Хербициди
 • Десиканти
 • Растежни регулатори

Често възникнали въпроси свързани с обучение за растителна защита по чл.83 на БАБХ:

Нужно ли е да се присъства на курса и имали значение от кой град сме?

Няма значение от кой град сте и не е нужно да присъствате, тъй като предлагаме дистанционна форма на обучение.

Има ли давност сертификатът по чл. 83?

Сертификатът по чл. 83 важи за 10 години.

Необходими документи за записване:

 • копие на лична карта /двустранно преснемане/
 • копие на диплома /средно или висше образование/
 • заявление за курса /ще го получите на вашата електронна поща/
 • формуляр за съгласие за боравене с личните Ви данни /ще го получите на вашата електронна поща/
 • 1 снимка паспортен формат

Как да се запишем за курса?

Записването може да стане, като използвате бутона по-долу: Запиши се или директно се свържете с нас на телефон.

 

 

Ревюта

5

рейтинг
 • 5 звезди0
 • 4 звезди0
 • 3 звезди0
 • 2 звезди0
 • 1 звезди0

Няма написани ревюта за този курс.

 • 30 Часа
 • Сертификат
206 Записани студенти

  За нас

  Това e мястото където ще намерите арсенал от курсове за обогатяване на вашите знания без да се налага да проучвате, сравнявате и търсите. Платформата предлага стотици курсове, които се провеждат от легитимни наши патньори с добро име и традиции в обучителните процеси. Когато предлагаме професионално обучение, ние се стараем да покажем най-доброто.

  Setup Menus in Admin Panel