За връзка :

Какво ще научите от курса

Събиране и съхранение на данни за всяка употреба на пестициди, съгласно Закона за защита на растенията
Подаване на информация за всички инциденти, свързани с пестициди или предполагаеми такива от всички видове здравни заведения
Специфични изисквания по отношение на използването на пестициди на територията на Националната Екологична Мрежа
Извършване на необходимите спешни действия за защита здравето на хората и на околната среда
Извършване на необходимите спешни действия за защита здравето на хората и на околната среда
Използване на оборудването за прилагане на продукти за растителна защита и неговата поддръжка
Най- добри практики за опазване на водите от замърсяване
Точно спазване на процедурите за подготовка за работа на оборудването за прилагане на продукти за растителна защита
Подходите, основани на риска, които вземат предвид местните променливи характеристики на добива на вода, като климат, почви, видове култури и релеф
Действащо законодателство относно продуктите за растителна защита и тяхната употреба

Процедура:

Агро курс за растителна защита от професионална категория на употреба се провежда след като желаещият е заплатил обучението и е подготвил необходимите документи за записване, а те са:

 • копие на лична карта /двустранно преснета на хартиен носител/
 • копие на диплома /основно, средно или висше образование на хартиен носител/
 • заявление за курса /ще го получите на вашата електронна поща/
 • формуляр за съгласие за боравене с личните Ви данни /ще го получите на вашата електронна поща/
 • 1 снимка паспортен формат

Важно: Желаещите да преминат курс по изискване на БАБХ за растителна защита, но нямат документ за завършено образование няма да имат такава възможност, тъй като не покриват изискванията на всички лицензирани и легитимни организации имащи право да провеждат това обучение. Решението на такъв казус е да изискате дубликат на диплома за завършено образование от училището в което сте завършили.

За повече информация и бързо записване – 0885 556 672

След преминаване на обучението ви се издава удостоверение за преминат курс за растителна защита. С това удостоверение е необходимо да посетите най-близката регионална служба на БАБХ във вашия град за да подадете заявление за сертификат за растителна защита. Там ще поискат да приложите 2 снимки и удостоверение плюс заплащане на такса за заверяване на сертификата. Службата заверява сравнително бързо документите и ви издава сертификат за растителна защита от професионална категория на употреба с давност 10 години. С този сертификат ще можете да си направите регистрация в регистъра на лицата, които притежават сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията.

Сертификат за растителна защита за продукти от професионална категория на употреба се изисква на всеки, който използва или търгува с препарати от този вид. За да консултирате, продавате или купувате препарати от тази категория, сте длъжни да притежавате този документ след успешно преминат курс. Занятието е от изключително важно значение и не ви съветваме да го пренебрегвате, тъй като санкциите за употреба и търговия на препарати без такъв сертификат са солени, но за тях ще научите по-долу в описанието.

Курс за растителна защита – продължителност и форма на обучение за към 2023 г.:

Най-вероятно ви се налага да преминете задължителния курс по растителна защита на основание чл. 83 на БАБХ. Правилно сте се информирали. Ние ще Ви помогнем това да стане възможно най-лесно и бързо!

ВНИМАНИЕ: Предвид отминалата епидемична обстановка в страната свързана с COVID – 19 и омикрон, КВАЛИФИКАТОР.БГ прилага всички регламентирани възможности за качественото и отговорно провеждане на дистанционно обучение по растителна защита.

Ние от КВАЛИФИАТОР.БГ ще ви дадем индивидуален достъп до учебни материали свързани с обучението по растителна защита изисквано от БАБХ. Достъпът ще бъде активен 30 дни през които имате възможно дистанционно да се запознаете със законите, материалите и упражненията към курса. Удобреното учебно съдържание ви дава ключови знания от 14 важни теми. Темите са на базата на общо 30 учебни часа теория и практика. Минималното разпределение на часовете от това обучение за придобиване на сертификат за растителна защита е 3 дни по 10 учебни часа на ден.

Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба се провежда в зависимост от здравните мерки на Министерство на здравеопазването –  дистанционна или присъствена форма. Статистически най-предпочитаната форма на обучение сред записваните  остава дистанционната, тъй като не всеки може да отдели време за присъствена. Продължителността на курса е съобразена с изискванията на чл. 83 на БАБХ. и НАПОО.

За кой е важно да притежава сертификат по чл. 83?

Обучението дава сертификат, който е важен за дистрибутори, консултанти и професионални потребители. Бенефициенти, които се занимават с полевъдство, растениевъдство и трайни насаждения са задължени да притежават такъв сертификат за прилагане на препарати по време на работа. Стопани, които отглеждат трайни насаждения и разчитат на финансова помощ по националната програма за контрол на вредителите през зимния и пролетния период. Вижте сроковете за прием на заявления за контрол на вредителите по трайните насаждения за 2023 г. За потребители с образование агрономство не е необходимо преминаване на обучение за растителна защита. Лицата, притежаващи сертификат по чл. 83 се вписват в регистъра на БАБХ. С издадения сертификат имате право да извършвате биологични изпитвания, да търгувате с препарати за растителна защита и да ги прилагате.

ВНИМАНИЕ: Препарати за растителна защита от професионална категория на употреба се продават единствено на хора, които имат сертификат по чл. 83. Следователно ако вие сте хора, използващи такива препарати във вашата работа е задължително да имате такъв сертификат, защото има опасност да не бъдете обслужен от продавач-консултантите търгуващи с подобни продукти, като за тях също е задължително да притежават.

Какви са санкциите за лица и фирми, които не притежават сертификат по чл. 83, а боравят с препарати за растителна защита към 2023 г.?

 • На потребителите, прилагащи средства за растителна защита от професионална категория на употреба, без преминато обучение и сертификат по чл. 83 се налага парична санкция от 400 до 1400 лв. В случай че нарушенията са констатирани при  юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 800 до 2600 лв.
 • Търговци и дистрибутори на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба, които продават на лица без сертификат по чл. 83 се глобяват от 500 до 2500 лв. На юридически лица и еднолични търговци, които не упражняват дейност законно, се налага имуществена санкция от 1000 до 4000 лв.
 • Прилагащите биологично изпитване на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба, без наличие на сертификат по чл. 83 се наказват с глоба от 1000 до 2000 лв. За юридически лица и еднолични търговци, се налага имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.

Често възникнали въпроси свързани с обучение за растителна защита по чл.83 на БАБХ:

Легитимно ли е обучението?

Ние от Kvalifikator.bg работим с лизензиран ЦПО, притежаващ одобрена учебна програма „Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба“. На база одобрената програма предлагаме легитимно професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба, съгласно чл. 84, ал. 2 и чл. 84 от Закона за защита на растенията и Националния план  за действие за устойчива употреба на пестициди в България – Мярка 1, за придобиване на сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията, приложение към актуална заповед. Заповедта е издадена на основание чл. 84, ал. 2  и чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията( Обнародван в Държавен вестник брой номер 61 от 25-ти юли2014 г.), ал. 1 от ПЗР на Закона на Българска агенция по безопасност на храните, чл. 5, ал. 2, т. 1 от Устройствения правилник на БАБХ.

Нужно ли е да се присъства на курса и имали значение от кой град сме?

Няма значение от кой град сте и не е нужно да присъствате, тъй като предлагаме дистанционна форма на обучение.

Има ли давност сертификатът по чл. 83?

Сертификатът по чл. 83 важи за 10 години.

Как да се запишем за курса?

Записването може да стане, като използвате бутона по-долу: Запиши се или директно се свържете с нас на телефон.

 

Полезно:

Списък на разрешените препарати за растителна защита към 2023 г. от БАБХ:

 • Фунгициди
 • Инсектициди
 • Акарициди
 • Нематоциди

Списък с продукти за растителна защита, на които активните вещeства са в приложение ІІ на регламент (ЕО) № 889/2008 към 2023 г.

 • Родентициди
 • Лимациди
 • Репеленти
 • Феромони
 • Хербициди
 • Десиканти
 • Растежни регулатори
Информацията за курса е обновена на 03.01.2023 г. и е актуална за 2023 г.

 

guest
5 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments
Веселина
Веселина
26.01.2022 14:48

Страхотен курс .Супер коректни хора.

Илка Тодорова
Илка Тодорова
19.02.2022 11:06

Благодаря за проведената дистанционна форма на обучение по растителна защита. Успяхме да приложим удостоверението към БАБХ на време и вече имаме сертификат.

Радослав Павлевски
Радослав Павлевски
02.04.2022 18:12

Крус дава ли право на работа в агроаптека?

 • 30 Часа
 • Сертификат
242 Записани студенти

  За нас

  Това e мястото където ще намерите арсенал от курсове за обогатяване на вашите знания без да се налага да проучвате, сравнявате и търсите. Платформата предлага стотици курсове, които се провеждат от легитимни наши патньори с добро име и традиции в обучителните процеси. Когато предлагаме професионално обучение, ние се стараем да покажем най-доброто.