• Трябва ви обучение по Мярка 10 „Агроекология и климат“ или Мярка 214 „Агроекологични плащания“? Дали можем да ви помогнем?
    Определено!
    Всичко ви се струва сложно и неразбираемо?

    Нека ви обясним на кр […]